Смяна на статут на земи и сгради

 

Ако притежавате имот извън регулация, на който искате да извършвате строителни действия, начинът е като смените статута на земята. Тази процедура дава възможност на собственици на земи в различни райони да преобразуват земите си в парцели за строителство на жилища, офиси, промишлени имоти или друг вид територия съобразена с техните желания.

Промяна(смяна) на статута на земеделска земя, границите и предназначението на земеделските земи, които се включват в строителните граници на населените места и селищните образувания, се определят с общ или подробен устройствен план (ПУП).

 

Какво Ви предлагаме:

 

v     Правно консултиране

v     Съдействие при снабдяване с документи

v     Изготвяне на договори, анекси и други съглашения

v     Преговори при договаряне

v     Становища

v     Правно обслужване в сферата на недвижимите имоти, а именно:

§ Консултации по въпроси, свързани с учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти (дарения, право на собственост, замени, право на ползване, право на строеж, пристрояване и надстрояване, сервитути, прехвърляния и т.н.)

§ Изготвяне на необходимите договори и документи

§ Съдействие при изпълнението на всички процедури пред нотариус

§ др. правни услуги и консултации

v    Изготвяне на Подробен  устройствен план  (ПУП)  за поземлен имот

v    Промяна предназначението на земеделски земи и осъществяване на процедури във връзка с това

v    Съдействие за получаване на всички становища, разрешения и документи за стартиране на строителство

v    Съдействие за електрификация и водоснабдяване на урегулирани имоти и имоти със сменен статут

v     Промяна предназначението на сгради и отделни помещения

v  Смяна на статут на земеделски земи и изключване на гори от горския фонд 

v  Снабдяване със скица на недвижим имот 

v  Трасиране на недвижим имот 

v  Смяна предназначение на съществуващи обекти - магазини, офиси, ателиета, фризьорски салони, хотели и др.

 

Нашите ни предимства са:

 

1) Конкурентни цени на предлаганите услуги

2) Широк обхват на предлаганите услуги

3) Осъществяване на услугите на територията на цялата страна

4) Възможно най-кратки срокове за изпълнение на  възложените услуги

5) Коректно отношение към всеки клиент

 

Колко струва ?

Изпратете ни скица на имота си и ние ще ви изработим подробна оферта с цени и срокове за смяна статута на земята или сградата.